Nõuded tagastatavale kaubale:

1.Tagastatav kaup peab olema tehniliselt korras, kasutamata, komplektne, säilitanud kaubandusliku välimuse.

2.Tagastatav  kaup peab olema originaalpakendis, pakend peab olema terve, rikkumata, ilma hinnakleepsude ja täiendavate pealekirjutusteta.

3. Määrdunud pakendis kaup tagastamisele ei kuulu.

4. Katkise või avatud turvakilega elektri- ja tihendi sarjade gruppi kuuluvad tooted ei kuulu tagastamisele.

5. Kaupu, mille arve väljastamisest on möödunud üle 30 päeva, tagasi ei osteta.

6. Kaupu, mille arve väljastamisest on möödunud üle 14 päeva, hüvitatakse kauba väärtus kuni 85% ulatuses.

7. Eritellimusena ( ei ole laokaup ) tellitud kaupa tagasi ei osteta juhul kui tegemist ei olnud müüja poolse või tarnijast tingitud eksimusega.

„Kauba tagastusleht“ peab olema lõpuni täidetud:

1. Tagastatud kaubale peab olema lisatud korrektselt täidetud „Kauba tagastusleht"

2. Kõik väljad peavad olema tagastaja poolt täidetud ja vastuvõtja poolt allkirjastatud.

3. Täitmata või puudulikult täidetud tagastuslehega kaupa tagasi ei võeta.

Tagastatav vana korpus ( DEPO,RUNKO )peab olema:

 1. Komplektne, terve ning taastatav.

2. Korpus ei tohi olla läbivalt roostes, oksüdeerunud ega sööbimisjälgedega.

3. Tagastatav vana korpus peab olema tagastatud puhtas ja terves originaalpakendis.

4. Tagastatavatele korpustele ei vormistata kreeditarvet enne tarnija poolt vormistatud hüvitist Taket Kaubandus OÜ-le.